Ankara Antlaşması- Üstün Hukuk Bürosu

İçeriğe git

Ana menü:

Ankara Antlaşması

Ankara Antlaşması’nın (Ankara Agreement/ECAA) 13. ve 14. maddeleri ve bu anlaşmanın ek protokolünün 41. maddesi, Türk vatandaşları için Avrupa Biriliği mensubu ülkelerce öngörülen ve uygulanmakta bulunan seyahat ve servis sunumu yani çalışma hakki ve çalışarak bu ülkelerden birinde yerleşik yasama geceme hakki veren kuralların bu protokolün kabulü tarihinden itibaren daha da zorlaştırılamayacağını hükme bağlamıştır.

Bu maddenin İngiltere için anlamı, İngiltere ye gelmek veya İngiltere`de kalmak ve yaşamını sürdürmek veya yeni bir yasama başlangıç yapıp bu ülkede yerleşik hayat düzenine gedmek isteyen Türk vatandaşlarına uygulanacak olan kanun ve kurallar 1973 tarihinde İngiltere`de yürürlükte bulunan göçmenlik yasası ve onu müteakiben çıkarılan göçmenlik yönetmelikleri ve kurallarıdır.

1973 tarihi sonrasında İngiltere ye giriş ve İngiltere`de kalma şartlarının düzenleyen göçmenlik yasası ve kuralları defalarca günün gereğine göre değiştirilmiş ve şartlar çok daha fazla zorlaştırılmıştır. Örneğin, 1973 ta İngiltere ye gelip bir is kurmak isteyen bir işadamından herhangi bir minimum sermaye şartı öngörülmemiş olmasına karsın bugünkü göçmenlik yasası gereğince yürürlükte bulunan kurallara göre ayni şahsin sadece sermaye olarak £200.000.00 parasının (sermayesinin ) bulunduğunu isnat etmesi şart kılınmıştır. Bu sadece en bariz örneklerden birisidir. Diğer nerdeyse bütün vize başvuru türleri için de ayni uygulama yıllar içerişinde söz konusu olmuştur ve şartlar oldukça ağırlaştırılmıştır.

Buna karşın, Ankara Anlaşmasının hükümleri bu değiştirilen ve zorlaştırılan göçmenlik yasa ve kurallarının İngiltere ye gelmek isteyen ve yaşamını İngiltere`de çalışmak suretiyle sürdürmek isteyen Türk vatandaşı bireylere uygulanamayacağını ve bu şahıslara uygulanacak olan kuralların yerine getirilmesi çok daha kolay olan şartları içeren ve 1973 yılında yürürlükte olan göçmenlik kuralları olduğunu belirtmektedir.

Bu nokta hem İngiltere hamda Avrupa Adalet Mahkemesinin bu noktayı vurgulayan kararlarıyla kesin lemis bulunmakta olup, bu mahkeme kararları ışığında İngiltere hükümeti ve göçmenlik servisi bu hükümlerin gereğine binaen Türk vatandaşlarının yaptıkları başvuruları 1973 ta yürürlükte olan şartlarının yerine getirilmesi çok daha kolay olan göçmenlik kurallarına binaen incelemeye başlamış bulunmaktadır.

İngiltere`de yürürlükte bulunan 1973 göçmenlik yasa ve kurallarının en büyük özelliği İngiltere`de halihazırda yasal olarak çalışan Türk vatandaşlarının
ile İngiltere`de kendi işini yapmak ve serbest meslek sahibi olarak çalışmak isteyenlerin yanı sıra yine bu ülkede bir işyeri devralmak veya ortak olmak isteyen ve bir işyeri sahibi olmak isteyenlere tanıdığı ve sağladığı kolaylıklardır. Bu haklardan ve ayrıcalıklardan yararlanmak için işyeri almak veya ortak olmak zorunluluğu da yoktur. İşyeriniz olmaksızın serbest meslek sahibi olarak çalışmanız ve kendinize ve varsa aile fertlerinize yetecek miktarda para kazanıyor olmanız bu ayrıcalıklı kurallardan faydalanmanız için yeterli olacaktır.

Yukarıda bahsedilen ve Türk vatandaşlarına tanınan bu haklar ilk etapta İngiltere İçişleri Bakanlığının (Home Office) itirazları sonucu Avrupa Adalet Mahkemesine kadar gitmesi sonucu, Avrupa Adalet Mahkemesinin de onayını almış ve mahkemece de Bakanlığın aleyhine karar verileme suretiyle Türklerin bu hakları bir kez daha, İngiliz ulusal mahkemelerinden sonar, tanınmıştır. Bu davaların en önemlileri ; Savaş ( Case-C-37/98, 11 May 2000) , Abatay ( Case- C- 317/01, 21 October 2003) , Tum&Dari ( Case-C- 16/05).

 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön