Kadromuz - Üstün Hukuk Bürosu

İçeriğe git

Ana menü:

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • . Kamulaştırma Davaları,

 • . Kamulaştırmasız El Atma Davaları,

 • . Tapu İptali ve Tescil Davaları,

 • . Yolsuz Tescil Davaları,

 • . Ecrimisil Davaları,

 • . Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Davaları,

 • . İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları,

 • . Haksız – Taşkın İnşaat Davaları,

 • . Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Düzenleme,

 • . Kadastro Davaları,

 • . Eser Sözleşmesi (İnşaat) davaları,

 • . Kira Tahliye Davaları,

 • . Kira Arttırımı, Belirlenmesi,

 • . Kira Alacağı Davaları,

 • . Apartman Aidatı ve Yönetim Giderleri Alacağı Davaları

 •  

  MEDENİ HUKUK ve AİLE HUKUKU

  . Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma Davaları

  • . Mal Rejimi Sözleşmeleri ve Davaları
  • . Boşanmadan Sonraki Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • . Katkı Payı Davaları
  • . Nafaka Davaları
  • . Velayet Davaları
  • . Ailenin Korunmasına İlişkin Tedbir Davaları
  • . Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar
  • . Kayyum , Vasi ve Kayyum Atanması Davaları
  • . Nüfus Davaları
  • . Evlat Edinme Davaları

   

  MİRAS HUKUKU

  . Miras Paylaşımları ve İntikalleri,

  . Miras Reddi,

  . Miras Sözleşmeleri,

  . Tenkis ve Denkleştirme Davaları,

  . Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Alımı,

  . Vasiyetname Düzenlemesi ve Yerine Getirilmesi,

  . Mal Varlığının Korunması ve Yönetimi,

  . Şecere ve Soy Belirleme

 •  

 • VAKIFLAR HUKUKU

. Tevliyete Ehil Vakıf Evlatlığı Davaları,

. Galleye Müstehak Vakıf Evlatlığı Davası,

. Galle fazlasının tahsili davaları,

. Osmanlı Vakıfları araştırmaları,

. Azınlık (Cemaat) Vakıfları başvuruları,

. Günümüz Vakıfları Kuruluş İşlemleri ve Davaları,

. Vakıflar Hukuku Danışmanlık,

. Vakıf Alacak Ve Taviz Bedeli Davaları

 

TİCARET HUKUKU

. Ticari İşletme Hukuku,

. Anonim,Limited,Adi Şirketler Hukuku,

. Kıymetli Evrak Hukuku,

. Sigorta Hukuku,

. Bankacılık Hukuku,

. Marka ve Patent Hukuku,

. Gümrük - Dış Ticaret Hukuku,

. Uluslararası Ticaret Hukuku,

. Sözleşme (Türkçe- İngilizce ) düzenlemesi,

. Komisyonculuk, Tellalık, Pazarlamacılık Davaları,

 

TÜKETİCİ HUKUKU

. Tüketici Mahkemelerinde Açılacak Tüm Davalar,

 

İŞ HUKUKU

 • . Kıdem ve Diğer Alacaklara İlişkin Tazminat Davaları
 • . Hizmet Tespiti ve Ücret Alacağı Davaları
 • . İşe İade Davaları

 

İCRA ve İFLAS

. İcra Takipleri,

. Kıymetli Evrak Takipleri,

. İflas İşlemleri,

. Ticari İcra Takipleri,

. İhtiyati Haciz Davaları,

. İtirazın İptali Davaları,

. Konkordato ve İflasın Ertelenmesi

 

DENİZ HUKUKU

. Deniz Ticareti Hukuku,

. Taşımacılık Hukuku,

. Deniz İş Hukuku

 

YABANCILAR- VATANDAŞLIK HUKUKU

. Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul İşlemleri ve Davaları,

. Yabancı İş Hukuku,

. Türkiye’de Yatırım Danışmanlığı,

. Tanıma ve Tenfiz Davaları,

. Çalışma ve İkametgah izni alınması,

. Ankara Anlaşması Gereği Yapılacak Olan İş Kurma, Çalışma, İkamet İzni ve Vatandaşlık Başvuruları,

 

TAZMİNAT HUKUKU

. Her türlü alacak davası,

. Maddi Tazminat,

. Manevi Tazminat,

. Sigorta Davaları,

. Trafik Kaza ve Hasar Davaları

İçeriğe dön | Ana menüye dön